TELPROS sp. z o.o.

   Poland, 61-249 Poznań ul. Unii Lubelskiej 3
                  
                TELPROS
Strona główna
cen.tel.: [+48..61] 872 07 51
fax.: [+48..61] 872 07 51
http://www.telpros.com.pl
e-mail: office@telpros.com.pl
             Oferta :
KONTENERY
Prezentacja kontenerów
Informacja techniczna
Dane Techniczne
Certyfikaty


1. Kontenery telekomunikacyjne
2. Przełącznice telefoniczne
3. Ochronniki przepięciowe
4. Transformatory separujące
5. Sieci WLAN